Introducere în Biblie

Înregistrare eveniment

Înregistrare eveniment

CREDINȚĂ ȘI INSPIRAȚIE

8 Lecții

0% Neînceput

Conținut

Video lesson

No label Promo:

Cea mai mare greșeală a pedagogiei moderne? Eliminarea din școală a Bibliei. Secole la rândul, formarea intelectuală a oricărui european educat a presupus familiarizarea cu eroii credinței, de la Noe, Avraam și Moise până la dreptul Iov sau de la arhidiaconul Ștefan până la Petru și Pavel.Protagoniștii povestirilor biblice sau marile figuri ale Antichității clasice întrupează bătălia dintre plăcere și datorie, dintre istorie și veșnicie.Narațiunile arhetipale trezesc dorința omului de auto-depășire, într-un orizont existențial vindecat de banalitate, mediocritate sau micime sufletească. Academia de lideri vă propune să redescoperim Biblia ca manual de luptă spirituală. Să nu uităm că apostolul Pavel folosește limbajul soldățesc, evocând „armele luptei noastre”, „dărâmarea întăriturilor” și „surparea iscodirilor.”Muniția atletului credinței include „platoșa dreptății”, „pavăza credinței” sau „cingătoarea adevărului.Elogiul pe care Vechiul și Noul Testament îl aduce luptătorilor credinței poate fi leacul nostru mult căutat la boala imaturității culturale și a deliberatei infantilizări psihologice experimentată de „generația Peter Pan” (reprezentată în campusurile universitare de faimoșii snowflakes).Într-o lume subminată de relativism moral, colectivism ideologic, sentimentalism dulceag și conformism social, Biblia ne ajută să redescoperim glasul conștiinței, simțirile omului lăuntric și chemarea lui Dumnezeu la marile răscruci ale vieții.Prin credință si prin regăsirea păcii interioare putem avea un impact pozitiv social asupra celorlalți, iar lectura Bibliei este dătătoare de liniște, în detrimentul isteriei sau psihozelor mass media.O lectură proaspătă a textului sacru va scoate la iveală semnificația universală a unor povestiri despre credință și îndoială, mândrie și umilință, adevăr și falsitate, libertate și sclavie. Apropierea de aceasta carte veche și sacră a umanității poate fi o contribuție esențială și reală la restabilirea unei stări de seninătate, luciditate și asumare a sensului vieții, dintr-o perspectiva teologică, istorică, dar și filozofică.Vrei să eviți situațiile în care vocile agresive ale secularismului te ridiculizează?Dorești să identifici mecanismele psihologice care îți slăbesc convingerile, voința și determinarea?Ai vrea să împărtășești celor de lângă tine înțelepciunea Bibliei într-un mod inteligent, adaptat la contextul multicultural și postmodern?Cumpăra acum acest curs introductiv în Biblie propus de Mihail Neamțu dintr-o perspectivă interdisciplinară: filozofie, teologie, istoria artei, politologie. Facerea lumii, crearea omului, izgonirea din Paradis, Arca lui Noe, chemarea lui Avraam, Moise, Rugul Aprins și Decalogul, regatul israeliților și zidirea Templului din Ierusalim, exilul babilonian, profețiile mesianice, suferințele lui Iov, psalmii lui David sau proverbele lui Solomon, dimpreună cu nașterea lui Hristos, minunea Învierii, pogorârea Duhului și propovăduirea primilor apostoli fac din Biblie o carte fără egal!Frecvent citată, dar tot mai rar citită, Sfânta Scriptură e prezentată acum publicului român de un scriitor consacrat și doctor în Teologie al Universității din Londra. Cursul oferă o inițiere rapidă în arta lecturii celei mai importante cărți din istoria umanității: Biblia. Trei ore dedicate Vechiului Testament și alte trei ore interactive acordate Noului Testament vor surprinde atributele unice ale acestui fabulos text sacru – o capodoperă literară și un izvor de înțelepciune, deopotrivă.Învață de la un polemist versat cum să aperi adevărul peren al Scripturii în fața celor sceptici sau necredincioși. Vino să descoperi sensuri pierdute ale Bibliei la un curs online de excepție!

Video lesson
Video lesson
Video lesson
Video lesson
Video lesson
Arta conducerii: istorie, politică, spiritualitate

Speaker

Dr. Mihail Neamțu

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>